Website Peter Vermeulen Webseite Peter Vermeulen

Impressum

Impressum en wettelijke bepalingen, op deze website is de Duitse wetgeving van toepassing.


Voor de inhoud van de websites van derden, die door middel van een hyperlink kunnen worden opgeroepen, neemt Peter Vermeulen geen verantwoordelijkheid.

Voor alle links die naar andere pagina’s van het internet zijn gelegd  geldt:

Peter Vermeulen verklaart uitdrukkelijk dat hij geen invloed op de vormgeving en de inhoud van de gelinkte pagina’s heeft. Daarom distantieert Peter Vermeulen zich hiermee uitdrukkelijk van de gehele inhoud van alle gelinkte pagina’s van deze internetpresentatie en vereenzelvigt zich niet met de inhoud daarvan.
Voor de inhoud is de desbetreffende exploitant verantwoordelijk.

 Copyrights

© 2020 Alle rechten voorbehouden. Tekst, foto’s, afbeeldingen, geluid, animaties en video’s alsmede de rangschikking hiervan op www.vermeulenworld.de vallen onder de bescherming van het auteursrecht en van andere beschermende wetten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Peter Vermeulen mag de inhoud van deze website noch in zijn geheel noch gedeeltelijk gekopieerd, bewerkt, gewijzigd, in elektronische of machineleesbare vorm geconverteerd of toegankelijk worden gemaakt voor derden. Sommige pagina’s bevatten foto’s die vallen onder het copyright van derden.

Geen garantie

Deze website werd met een zo groot mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Peter Vermeulen kan echter niet garanderen dat de informatie foutloos en nauwkeurig is. Peter Vermeulen sluit daarom iedere aansprakelijkheid voor schade uit die direct of eventueel indirect uit het gebruik van deze website ontstaat, voor zover deze niet berust op bewijsbare opzet of grove nalatigheid van  Peter Vermeulen.

Geen licentie

Het geestelijk eigendom en de merken en auteursrechten die staan vermeld op de website van Peter Vermeulen zijn beschermd. Door deze website wordt geen licentie voor het gebruik van het geestelijk eigendom van Peter Vermeulen of van derden verleend. Wanneer één van de voorwaarden door de rechtspositie ongeldig wordt, heeft dit geen invloed op het voortbestaan en de geldigheid van de andere punten. Uw suggesties m.b.t. onze website helpen ons de afgebeelde informatie en services voor u te verbeteren. U kunt mailen naar: info@vermeulenweb.de

Tevens zijn alle bepalingen van kracht, die verwoord zijn in het Duitse Impressum.